VEŽBE ZA DECU SA SMA


Poštovani roditelji, staratelji, bake i deke i svi vi koji ćete sa nama vežbati

Dobro došli na web stranicu posvećenu spinalnoj mišićnoj atrofiji (SMA).


Pred vama je program vežbi namenjen maloj i velikoj deci koja nose dijagnozu ove bolesti.


Vežbe su podeljene u okvirne uzrasne kategorije, ali na osnovu mogućnosti deteta možete birati vežbe iz različitih grupa.


Vežbe su takođe podeljene na tri grupe, na osnovu mogućnosti deteta da sedi ili stoji.


Rough Abstract Star

Starosne grupe

Vežbe su usmerene na određene starosne grupe, ali naravno, mogu da se koriste i ako ste stariji ili mlađi ako treba da se trenira dati pokret. Neke vežbe zahtevaju da dete razume uputstva, tako da ćete morati da napravite procenu toga da li pojedinačna vežba odgovara detetu.

Soft Scribble Heart

Prilagodite DUŽINU I UČESTALOST VEŽBANJA

Stranica uključuje sugestije o tome kako vežbe mogu da se olakšaju ili otežaju u slučaju da stepen težine treba da se prilagodi. Namerno nismo uključivali informacije o tome koliko puta, koliko dugo ili koliko često treba da se rade te vežbe. Jačina i izdržljivost deteta mora da bude odlučujući i rukovodeći faktor ovde.Rough Abstract Star

Koristite igračke za podsticanje dečje aktivnosti

Kod nekoliko vežbi preporučujemo da se koriste igračke da bi se dete navelo na učešće i vršenje vežbi. Uvek se pobrinite da dete bude u stanju da dohvati svoju igračku na kraju. Važno je da dete oseti da je napor bio vredan truda.

Soft Scribble Heart

Smanjite rizik

Isto tako je važno da vežbe budu bezbedne. Pobrinite se da se rizici od pada svedu na minimum tako što ćete da ostanete u blizini i da budete spremni da po potrebi date podršku. I na kraju, ali možda je to i najvažnije od svega - vežbe bi trebalo da budu zabavne!

Rough Abstract U Tape

Koristi vežbanja

Soft Scribble Heart

U aktuelnim smernicama za tretman SMA od strane Treat-NMD-a kaže se da vežbe za fizioterapiju i rehabilitaciju imaju koristi i za osobe i decu koja sede, ne sede ili hodaju a žive sa SMA (1).


Dokazi pokazuju da fizioterapija može da ima pozitivan uticaj na pacijente sa spinalnom mišićnom atrofijom (2).


Prema jednoj nedavnoj studiji kućne progresivne vežbe za trening otpornosti su izvodljive, bezbedne i dobro se podnose kod dece koja žive sa SMA (3).


Reference

  1. Neuromišićna mreža TREAT-NMD. Fizioterapija i rehabilitacija. [navod od 29. novembra 2021]. Na raspolaganju sa: https://smacare.guide/physiotherapy-and-rehabilitation/
  2. Mercuri E. i ostali. Dijagnoza i upravljanje spinalnom mišićnom atrofijom: Deo 1: Preporuke za dijagnozu, rehabilitaciju, ortopedsku i nutritivnu negu. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.
  3. Lewelt, A. i ostali. Vežba za trening snage za otpornost kod dece sa spinalnom mišićnom atrofijom. Muscle Nerve 2015;52(4): 559–567.


Medis Pharma d.o.o. Beograd

Bulevar Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd

RS-SMA-0823-001