Therapist helping a kid with balance

Vežbe za decu koja hodaju

RAZDOBLJE

1,5 godina – 3 godine

Play Button

Jednostavna vežba za podsticanje savijanja kukova.

Play Button

Navodeći dete da kroz igru ustaje, treniraju se ekstenzorski mišići u kolenima i kukovima.

Play Button

Navodeći dete kroz igru, dok sedi, da se pruža van svoje zone podrške, poboljšava se ravnoteža i treniraju se mišići koji održavaju ravnotežu kod sedenja.

RAZDOBLJE

3 godine – 7 godina

Play Button

Ovom vežbom se jača sposobnost deteta da stabilno stoji, time što mora da stoji na različitim površinama.

Play Button

Ovom vežbom kroz igru se jačaju ekstenzorski mišići u kolenima i kukovima.


Play Button

Vežbe kolica su izazovan i zabavan način da se poveća jačina ruku, ramene zone i trupa.


RAZDOBLJE

7 godina – naviše

Play Button

Dobra vežba sa usmeravanjem na prevrtanje s leđa na stranu (bok).

Play Button

Trening snage i posebni fokus na pokrete ramena.

Play Button

Dobra vežba za muskulaturu bicepsa (mišići koji savijaju laktove).

Rough Abstract U Tape

Koristi vežbanja

Soft Scribble Heart

U aktuelnim smernicama za tretman SMA od strane Treat-NMD-a kaže se da vežbe za fizioterapiju i rehabilitaciju imaju koristi i za osobe i decu koja sede, ne sede ili hodaju a žive sa SMA (1).


Dokazi pokazuju da fizioterapija može da ima pozitivan uticaj na pacijente sa spinalnom mišićnom atrofijom (2).


Prema jednoj nedavnoj studiji kućne progresivne vežbe za trening otpornosti su izvodljive, bezbedne i dobro se podnose kod dece koja žive sa SMA (3).


Reference

  1. Neuromišićna mreža TREAT-NMD. Fizioterapija i rehabilitacija. [navod od 29. novembra 2021]. Na raspolaganju sa: https://smacare.guide/physiotherapy-and-rehabilitation/
  2. Mercuri E. i ostali. Dijagnoza i upravljanje spinalnom mišićnom atrofijom: Deo 1: Preporuke za dijagnozu, rehabilitaciju, ortopedsku i nutritivnu negu. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.
  3. Lewelt, A. i ostali. Vežba za trening snage za otpornost kod dece sa spinalnom mišićnom atrofijom. Muscle Nerve 2015;52(4): 559–567.


Medis Pharma d.o.o. Beograd

Bulevar Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd

RS-SMA-0823-001