Therapist helping a kid with balance

Vežbe za decu koja hodaju

3 godinE – 7 godinA

GORE I DOLE

Colourful Abstract Free Flowing Doodle Arrow

Ovom vežbom kroz igru se jačaju ekstenzorski mišići u kolenima i kukovima. Vežba je namenjena deci od nekih 3 do 7 godina, ali mogu je koristiti i mlađa i starija deca. Za ovu vežbu treba imati nešto da se sedne, na primer, stoličicu, stolicu, ivicu kreveta ili koleno, kao i loptu.

Neka dete sedi na visini sa koje može da ustane a da se ne mora povlačiti svojim rukama. Ako dete sedi na višoj stoličici, vežba je lakša. Što niže dete sedi, veći je stepen težine. Ako dete nije u stanju da samostalno sedi, odaberite umesto toga vežbu ,,Ustani i stoj”. Koristite loptu, zakotrljajte je prema detetu dok ono sedi, čime ga pozovite da ustane i baci je nazad da bi vežba bila zabavnija.


Alternativno možete ga staviti da stoji i postavlja ili skida magnete sa frižidera. Imajte na umu da će slabije dete možda na početku morati da sedi toliko visoko da se kukovi i kolena savijaju samo malo da bi obavilo vežbu bez odgurivanja rukama. Pažljivo povećavajte stepen težine tako da se održi motivacija i osećaj uspešnosti.


Ostale vežbe za razdoblje od 3 do 7 godina

Play Button

Ovom vežbom se jača sposobnost deteta da stabilno stoji, time što mora da stoji na različitim površinama.

Play Button

Vežbe kolica su izazovan i zabavan način da se poveća jačina ruku, ramene zone i trupa.

Rough Abstract U Tape

Koristi vežbanja

Soft Scribble Heart

U aktuelnim smernicama za tretman SMA od strane Treat-NMD-a kaže se da vežbe za fizioterapiju i rehabilitaciju imaju koristi i za osobe i decu koja sede, ne sede ili hodaju a žive sa SMA (1).


Dokazi pokazuju da fizioterapija može da ima pozitivan uticaj na pacijente sa spinalnom mišićnom atrofijom (2).


Prema jednoj nedavnoj studiji kućne progresivne vežbe za trening otpornosti su izvodljive, bezbedne i dobro se podnose kod dece koja žive sa SMA (3).


Reference

  1. Neuromišićna mreža TREAT-NMD. Fizioterapija i rehabilitacija. [navod od 29. novembra 2021]. Na raspolaganju sa: https://smacare.guide/physiotherapy-and-rehabilitation/
  2. Mercuri E. i ostali. Dijagnoza i upravljanje spinalnom mišićnom atrofijom: Deo 1: Preporuke za dijagnozu, rehabilitaciju, ortopedsku i nutritivnu negu. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.
  3. Lewelt, A. i ostali. Vežba za trening snage za otpornost kod dece sa spinalnom mišićnom atrofijom. Muscle Nerve 2015;52(4): 559–567.


Medis Pharma d.o.o. Beograd

Bulevar Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd

RS-SMA-0823-001