Therapist helping a kid with balance

Vežbe za decu koja hodaju

3 godinE – 7 godinA

STOJ – STABILNO

Colourful Abstract Free Flowing Doodle Arrow

Ovom vežbom se jača sposobnost deteta da stabilno stoji, time što mora da stoji na različitim površinama. Vežba je namenjena deci od nekih 3 do 7 godina, ali mogu je koristiti i mlađa i starija deca. Za ovu vežbu potrebne su različite površine poput tvrdog poda, mekog podmetača, dušeka ili travnjaka, kao i lopta za udaranje ili prijatelj za odgurivanje.

Neka dete stabilno stane na umereno zahtevnoj površini. Mekše površine povećavaju stepen težine. Dete postiže svoju ravnotežu, čak i više kada koristi ruke. Po mogućnosti koristite nešto za udaranje, poput bokserske lopte ili lica od kog bi se dete moglo odgurivati sa ciljem postizanja ravnoteže.


Uvek budite spremni da detetu pružite zaštitu u slučaju pada! Kod slabijeg deteta dovoljni su kraći periodi, a jačem detetu treba veći izazov, u smislu površine i aktivnosti ruku i gornjih delom tela.


Ostale vežbe za razdoblje od 3 do 7 godina

Play Button

Ovom vežbom kroz igru se jačaju ekstenzorski mišići u kolenima i kukovima.

Play Button

Vežbe kolica su izazovan i zabavan način da se poveća jačina ruku, ramene zone i trupa.

Rough Abstract U Tape

Koristi vežbanja

Soft Scribble Heart

U aktuelnim smernicama za tretman SMA od strane Treat-NMD-a kaže se da vežbe za fizioterapiju i rehabilitaciju imaju koristi i za osobe i decu koja sede, ne sede ili hodaju a žive sa SMA (1).


Dokazi pokazuju da fizioterapija može da ima pozitivan uticaj na pacijente sa spinalnom mišićnom atrofijom (2).


Prema jednoj nedavnoj studiji kućne progresivne vežbe za trening otpornosti su izvodljive, bezbedne i dobro se podnose kod dece koja žive sa SMA (3).


Reference

  1. Neuromišićna mreža TREAT-NMD. Fizioterapija i rehabilitacija. [navod od 29. novembra 2021]. Na raspolaganju sa: https://smacare.guide/physiotherapy-and-rehabilitation/
  2. Mercuri E. i ostali. Dijagnoza i upravljanje spinalnom mišićnom atrofijom: Deo 1: Preporuke za dijagnozu, rehabilitaciju, ortopedsku i nutritivnu negu. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.
  3. Lewelt, A. i ostali. Vežba za trening snage za otpornost kod dece sa spinalnom mišićnom atrofijom. Muscle Nerve 2015;52(4): 559–567.


Medis Pharma d.o.o. Beograd

Bulevar Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd

RS-SMA-0823-001