Therapist helping a kid with balance

Vežbe za decu koja hodaju

3 godinE – 7 godinA

KOLICA

Colourful Abstract Free Flowing Doodle Arrow

Vežbe kolica su izazovan i zabavan način da se poveća jačina ruku, ramene zone i trupa. Vežba je namenjena deci od nekih 3 do 7 godina, ali mogu je koristiti i mlađa i starija deca. Za ovu vežbu potrebna je lopta ili valjak i eventualno igračke prema kojima dete može da hoda ili se mogu koristiti za navođenje deteta da prema njima digne ruku.


Neka dete leži na stomaku ili na lopti za pilates ili na valjku sa ispruženim rukama ispred sebe te neka se nagne napred za oslonac na ruke, a onda neka se samo pogura nazad. Sledeći korak je da se detetu dopusti da ostane u poziciji neko vreme sa ispruženim rukama i da vežba da podigne jednu po jednu ruku.


Ako dete ima veoma jake ruke, ono može da usvoji poziciju kolica i da pokuša da se kreće na rukama. Imajte na umu da je dete tek kada je u stanju da podnese veće težine i kada može spretno da podigne jednu ruku, spremno da krene dalje na "prava" kolica. Do tada treba da se koristi samo lakša verzija, gde dete ima podršku ispod stomaka od strane onog ko vrši trening.


Stepen težine se onda može povećati dalje, tako da se noge postave dodatno upolje.


Ostale vežbe za razdoblje od 3 do 7 godina

Play Button

Ovom vežbom se jača sposobnost deteta da stabilno stoji, time što mora da stoji na različitim površinama.

Play Button

Ovom vežbom kroz igru se jačaju ekstenzorski mišići u kolenima i kukovima.

Rough Abstract U Tape

Koristi vežbanja

Soft Scribble Heart

U aktuelnim smernicama za tretman SMA od strane Treat-NMD-a kaže se da vežbe za fizioterapiju i rehabilitaciju imaju koristi i za osobe i decu koja sede, ne sede ili hodaju a žive sa SMA (1).


Dokazi pokazuju da fizioterapija može da ima pozitivan uticaj na pacijente sa spinalnom mišićnom atrofijom (2).


Prema jednoj nedavnoj studiji kućne progresivne vežbe za trening otpornosti su izvodljive, bezbedne i dobro se podnose kod dece koja žive sa SMA (3).


Reference

  1. Neuromišićna mreža TREAT-NMD. Fizioterapija i rehabilitacija. [navod od 29. novembra 2021]. Na raspolaganju sa: https://smacare.guide/physiotherapy-and-rehabilitation/
  2. Mercuri E. i ostali. Dijagnoza i upravljanje spinalnom mišićnom atrofijom: Deo 1: Preporuke za dijagnozu, rehabilitaciju, ortopedsku i nutritivnu negu. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.
  3. Lewelt, A. i ostali. Vežba za trening snage za otpornost kod dece sa spinalnom mišićnom atrofijom. Muscle Nerve 2015;52(4): 559–567.


Medis Pharma d.o.o. Beograd

Bulevar Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd

RS-SMA-0823-001