Vežbe za decu koja ne sede

MANJE Od 3 MESECA

IGRA SKAKUTAVOG DŽEKA

Jednostavna vežba za stimulaciju aktivnog kretanja u rukama i nogama. Vežba je namenjena veoma maloj deci, mlađoj od 3 meseca, ali je mogu vežbati i starija deca. Za ovu vežbu obezbedite finu, bezbednu površinu na koju ćete postaviti dete te par igračaka koje se detetu sviđaju.

Colourful Abstract Free Flowing Doodle Arrow

Postavite dete na leđa na površinu sa visinom koja je udobna osobi koja vodi trening. To može da bude sto za presvlačenje ili neko drugo mesto gde dete može bezbedno i sigurno da leži.


Kod najmlađe dece, vežbe za noge mogu da se rade u vreme menjanja pelena da bi se detetu olakšalo da slobodno pokreće noge.


Kod malo starije dece preporučuje se da se koriste igračke koje svetle i prave zvukove da bi se dete podstaklo da ih dohvati svojim rukama i nogama.


Kod najmlađe dece i dece koja nemaju sposobnost podizanja nogu sa površine može se koristiti kada za kupanje sa vodom da bi se pokretanje olakšalo. Drugi način za olakšavanje pokreta ekstremiteta je da se dete postavi na stranu (bok).Ostale vežbe za razdoblje

manje od 3 meseci

Play Button

Jednostavna vežba kojom se malo dete podstiče da podigne glavu i jača svoje vratne i leđne mišiće.

Play Button

Ovo je vežba za održavanje dobre pokretljivosti u kukovima i kolenima.

Rough Abstract U Tape

Koristi vežbanja

Soft Scribble Heart

U aktuelnim smernicama za tretman SMA od strane Treat-NMD-a kaže se da vežbe za fizioterapiju i rehabilitaciju imaju koristi i za osobe i decu koja sede, ne sede ili hodaju a žive sa SMA (1).


Dokazi pokazuju da fizioterapija može da ima pozitivan uticaj na pacijente sa spinalnom mišićnom atrofijom (2).


Prema jednoj nedavnoj studiji kućne progresivne vežbe za trening otpornosti su izvodljive, bezbedne i dobro se podnose kod dece koja žive sa SMA (3).


Reference

  1. Neuromišićna mreža TREAT-NMD. Fizioterapija i rehabilitacija. [navod od 29. novembra 2021]. Na raspolaganju sa: https://smacare.guide/physiotherapy-and-rehabilitation/
  2. Mercuri E. i ostali. Dijagnoza i upravljanje spinalnom mišićnom atrofijom: Deo 1: Preporuke za dijagnozu, rehabilitaciju, ortopedsku i nutritivnu negu. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.
  3. Lewelt, A. i ostali. Vežba za trening snage za otpornost kod dece sa spinalnom mišićnom atrofijom. Muscle Nerve 2015;52(4): 559–567.


Medis Pharma d.o.o. Beograd

Bulevar Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd

RS-SMA-0823-001