Therapist helping a kid with balance

Vežbe za decu koja hodaju

1,5 godina – 3 godine

IZAZOV KOD SEDENJA

Colourful Abstract Free Flowing Doodle Arrow

Navodeći dete kroz igru, dok sedi, da se pruža van svoje zone podrške, poboljšava se ravnoteža i treniraju se mišići koji održavaju ravnotežu kod sedenja. Vežba je namenjena deci od godinu i po do 3 godine, ali mogu je koristiti i starija deca. Kod ove vežbe treba da koristite koleno i polumeki veliki jastuk za sedenje, kao i igračke za stimulaciju deteta.

Postavite dete da sedi na odabranoj površini. Navodite dete da se naginje unapred da dohvata igračke, podiže ih i ispušta ih na različitim visinama. Imajte na umu da kod slabije dece može biti dovoljno raditi rukama bez tegova, poput pucanja mehurića od sapuna.


Kod jače dece treba da se koriste teže igračke. Predlog su lopte mase od 0,5 do 1 kg.


Ostale vežbe za razdoblje od 1,5 do 3 godina

Play Button

Jednostavna vežba za podsticanje savijanja kukova.

Play Button

Navodeći dete da kroz igru ustaje, treniraju se ekstenzorski mišići u kolenima i kukovima.

Rough Abstract U Tape

Koristi vežbanja

Soft Scribble Heart

U aktuelnim smernicama za tretman SMA od strane Treat-NMD-a kaže se da vežbe za fizioterapiju i rehabilitaciju imaju koristi i za osobe i decu koja sede, ne sede ili hodaju a žive sa SMA (1).


Dokazi pokazuju da fizioterapija može da ima pozitivan uticaj na pacijente sa spinalnom mišićnom atrofijom (2).


Prema jednoj nedavnoj studiji kućne progresivne vežbe za trening otpornosti su izvodljive, bezbedne i dobro se podnose kod dece koja žive sa SMA (3).


Reference

  1. Neuromišićna mreža TREAT-NMD. Fizioterapija i rehabilitacija. [navod od 29. novembra 2021]. Na raspolaganju sa: https://smacare.guide/physiotherapy-and-rehabilitation/
  2. Mercuri E. i ostali. Dijagnoza i upravljanje spinalnom mišićnom atrofijom: Deo 1: Preporuke za dijagnozu, rehabilitaciju, ortopedsku i nutritivnu negu. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.
  3. Lewelt, A. i ostali. Vežba za trening snage za otpornost kod dece sa spinalnom mišićnom atrofijom. Muscle Nerve 2015;52(4): 559–567.


Medis Pharma d.o.o. Beograd

Bulevar Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd

RS-SMA-0823-001