Therapist helping a kid with balance

Vežbe za decu koja hodaju

1,5 godina – 3 godine

USTANI I STOJ

Colourful Abstract Free Flowing Doodle Arrow

Navodeći dete da kroz igru ustaje, treniraju se ekstenzorski mišići u kolenima i kukovima. Vežba je namenjena deci od godinu i po do 3 godine, ali mogu je koristiti i starija deca. Za ovu vežbu potrebna je umereno visoka stoličica.


Neka dete sedne na umereno visoku stoličicu. Podstaknite dete da ustane. Ako je neophodno, pomozite detetu držanjem njegovih ruku i blagim povlačenjem unapred i prema gore. Ako dete sedi na višoj stoličici, vežba je lakša; što je dete niže, veći je stepen težine.


Vežba se može raditi povezano sa svim pokretima. Zapamtite da odaberete visinu sa kojom dete može izaći na kraj a da ne mora koristiti punu snagu ruku. Pažljivo povećavajte stepen težine, tako da se održi motivacija i osećaj uspešnosti.

Ostale vežbe za razdoblje od 1,5 do 3 godina

Play Button

Jednostavna vežba za podsticanje savijanja kukova.

Play Button

Navodeći dete kroz igru, dok sedi, da se pruža van svoje zone podrške, poboljšava se ravnoteža i treniraju se mišići koji održavaju ravnotežu kod sedenja.

Rough Abstract U Tape

Koristi vežbanja

Soft Scribble Heart

U aktuelnim smernicama za tretman SMA od strane Treat-NMD-a kaže se da vežbe za fizioterapiju i rehabilitaciju imaju koristi i za osobe i decu koja sede, ne sede ili hodaju a žive sa SMA (1).


Dokazi pokazuju da fizioterapija može da ima pozitivan uticaj na pacijente sa spinalnom mišićnom atrofijom (2).


Prema jednoj nedavnoj studiji kućne progresivne vežbe za trening otpornosti su izvodljive, bezbedne i dobro se podnose kod dece koja žive sa SMA (3).


Reference

  1. Neuromišićna mreža TREAT-NMD. Fizioterapija i rehabilitacija. [navod od 29. novembra 2021]. Na raspolaganju sa: https://smacare.guide/physiotherapy-and-rehabilitation/
  2. Mercuri E. i ostali. Dijagnoza i upravljanje spinalnom mišićnom atrofijom: Deo 1: Preporuke za dijagnozu, rehabilitaciju, ortopedsku i nutritivnu negu. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.
  3. Lewelt, A. i ostali. Vežba za trening snage za otpornost kod dece sa spinalnom mišićnom atrofijom. Muscle Nerve 2015;52(4): 559–567.


Medis Pharma d.o.o. Beograd

Bulevar Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd

RS-SMA-0823-001