Child playing piano. Kids play music.

Vežbe za decu koja sede

6 meseci – 1,5 godina

Lagani izazov pri sedenju

Zabavna vežba za povećanje stabilnosti kod sedenja i jačanje u rukama. Vežba je namenjena deci od nekih 6 meseci starosti ili starijoj deci za vežbu sedenja bez podrške. Za ovu vežbu potrebna je vam meka, ali stabilna površina i igračke koje se sviđaju detetu.

Colourful Abstract Free Flowing Doodle Arrow

Postavite dete da sedi na meki, ali stabilan podmetač. Postavite igračke oko deteta tako da se dete navede da se nagne unapred i na stranu. Što je veća udaljenost, to se više remeti ravnoteža kod sedenja deteta. Navođenjem deteta predmetima na različitim visinama stimuliše se sposobnost stabilnog sedenja, ali i snaga u rukama.


Kod dece koja su tek naučila da sede bez podrške možda će biti dovoljne lakše igračke, baloni i mehurići od sapuna. Kod dece koja sede stabilno mogu da se koriste teže igračke. Vežba se isto tako može malo otežati ako se igračka drži, tako da je dete mora povući sa malo više sile.


Ostale vežbe za razdoblje

od 6 meseci do 1,5 godine

Play Button

Ovo je vežba gde dete vežba da se uspravi u sedeći položaj.

Play Button

Kod ove vežbe dete počinje da se podupire svojim nogama.

Rough Abstract U Tape

Koristi vežbanja

Soft Scribble Heart

U aktuelnim smernicama za tretman SMA od strane Treat-NMD-a kaže se da vežbe za fizioterapiju i rehabilitaciju imaju koristi i za osobe i decu koja sede, ne sede ili hodaju a žive sa SMA (1).


Dokazi pokazuju da fizioterapija može da ima pozitivan uticaj na pacijente sa spinalnom mišićnom atrofijom (2).


Prema jednoj nedavnoj studiji kućne progresivne vežbe za trening otpornosti su izvodljive, bezbedne i dobro se podnose kod dece koja žive sa SMA (3).


Reference

  1. Neuromišićna mreža TREAT-NMD. Fizioterapija i rehabilitacija. [navod od 29. novembra 2021]. Na raspolaganju sa: https://smacare.guide/physiotherapy-and-rehabilitation/
  2. Mercuri E. i ostali. Dijagnoza i upravljanje spinalnom mišićnom atrofijom: Deo 1: Preporuke za dijagnozu, rehabilitaciju, ortopedsku i nutritivnu negu. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.
  3. Lewelt, A. i ostali. Vežba za trening snage za otpornost kod dece sa spinalnom mišićnom atrofijom. Muscle Nerve 2015;52(4): 559–567.


Medis Pharma d.o.o. Beograd

Bulevar Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd

RS-SMA-0823-001