Child playing piano. Kids play music.

Vežbe za decu koja sede

6 meseci – 1,5 godina

USPRAVI SE I SEDI

Ovo je vežba gde dete vežba da se uspravi u sedeći položaj. Vežba je namenjena maloj deci od nekih 6 meseci, ali je mogu primenjivati i starijia deca. Za ovu vežbu treba vam meka, ali stabilna površina i igračke koje se sviđaju detetu.

Colourful Abstract Free Flowing Doodle Arrow

Postavite dete tako da je nagnuto (povijeno) unapred na mekanom podmetaču na podu. Podstaknite dete da se uspravi tako što će se odupreti samo odgurujući se rukama od podlogu.


Koristite igračke ili bilo šta drugo što će navesti dete da želi da se uspravi u pravilan sedeći položaj. Da bi se vežba otežala, postavite dete da leži na leđima ili trbuhu. Iz te pozicije podstaknite dete da se pogura u sedeću poziciju uz pomoć snage svojih ruku.

Ostale vežbe za razdoblje

od 6 meseci do 1,5 godine

Play Button

Zabavna vežba za povećanje stabilnosti kod sedenja i jačanje u rukama.

Play Button

Kod ove vežbe dete počinje da se podupire svojim nogama.

Rough Abstract U Tape

Koristi vežbanja

Soft Scribble Heart

U aktuelnim smernicama za tretman SMA od strane Treat-NMD-a kaže se da vežbe za fizioterapiju i rehabilitaciju imaju koristi i za osobe i decu koja sede, ne sede ili hodaju a žive sa SMA (1).


Dokazi pokazuju da fizioterapija može da ima pozitivan uticaj na pacijente sa spinalnom mišićnom atrofijom (2).


Prema jednoj nedavnoj studiji kućne progresivne vežbe za trening otpornosti su izvodljive, bezbedne i dobro se podnose kod dece koja žive sa SMA (3).


Reference

  1. Neuromišićna mreža TREAT-NMD. Fizioterapija i rehabilitacija. [navod od 29. novembra 2021]. Na raspolaganju sa: https://smacare.guide/physiotherapy-and-rehabilitation/
  2. Mercuri E. i ostali. Dijagnoza i upravljanje spinalnom mišićnom atrofijom: Deo 1: Preporuke za dijagnozu, rehabilitaciju, ortopedsku i nutritivnu negu. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.
  3. Lewelt, A. i ostali. Vežba za trening snage za otpornost kod dece sa spinalnom mišićnom atrofijom. Muscle Nerve 2015;52(4): 559–567.


Medis Pharma d.o.o. Beograd

Bulevar Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd

RS-SMA-0823-001