Therapist helping a kid with balance

Vežbe za decu koja hodaju

7 godinA – NAVIŠE

MOLIM SEDI

Colourful Abstract Free Flowing Doodle Arrow

Kada dete polako "seda" dole koliko može u klečeću poziciju, ekstenzorski mišići deteta u kukovima i kolenima se efikasno treniraju. Vežba je namenjena deci od 7 godina i više, ali mogu je koristiti i mlađa deca. Vežba zahteva niski sto i igračke ili lopte.

Postavite dete ispred niskog stola ili slične površine sa igračkama ili loptama na njemu. Neka se dete blago presavije u kukovima i kolenima da pokupi igračke ili lopte, ali samo toliko dole koliko treba da detetu ne treba pomoć njegovih ruku da ponovo ustane.


Stepen težine može se menjati podešavanjem visine sa koje se podiže igračka ili lopta. Savet je da se koriste lopte različitih težina.


Imajte na umu da je za nejako dete koje stoji sa raširenim nogama ovo veoma teška vežba i da detetu može biti potrebna osoba iza njega u cilju bezbednosti.


Ostale vežbe za razdoblje iznad 7 godina

Play Button

Ovom vežbom trenira se muskulatura za savijanje kukova tako što se omogući detetu da savija samo kuk i podiže stopalo na određenu visinu.

Play Button

Odlična vežba za muskulaturu bicepsa (mišići koji savijaju laktove).

Rough Abstract U Tape

Koristi vežbanja

Soft Scribble Heart

U aktuelnim smernicama za tretman SMA od strane Treat-NMD-a kaže se da vežbe za fizioterapiju i rehabilitaciju imaju koristi i za osobe i decu koja sede, ne sede ili hodaju a žive sa SMA (1).


Dokazi pokazuju da fizioterapija može da ima pozitivan uticaj na pacijente sa spinalnom mišićnom atrofijom (2).


Prema jednoj nedavnoj studiji kućne progresivne vežbe za trening otpornosti su izvodljive, bezbedne i dobro se podnose kod dece koja žive sa SMA (3).


Reference

  1. Neuromišićna mreža TREAT-NMD. Fizioterapija i rehabilitacija. [navod od 29. novembra 2021]. Na raspolaganju sa: https://smacare.guide/physiotherapy-and-rehabilitation/
  2. Mercuri E. i ostali. Dijagnoza i upravljanje spinalnom mišićnom atrofijom: Deo 1: Preporuke za dijagnozu, rehabilitaciju, ortopedsku i nutritivnu negu. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.
  3. Lewelt, A. i ostali. Vežba za trening snage za otpornost kod dece sa spinalnom mišićnom atrofijom. Muscle Nerve 2015;52(4): 559–567.


Medis Pharma d.o.o. Beograd

Bulevar Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd

RS-SMA-0823-001