Child playing piano. Kids play music.

Vežbe za decu koja sede

1,5 godina – 7 GODINA

ODGURIVANJE

Jednostavna, zabavna vežba za jačanje ekstenzorskih mišića nogu. Vežba je namenjena deci starijoj od godinu i po dana ili kada dete počne da razume jednostavna usmena uputstva. Za ovu vežbu potrebna je stabilna površina.

Colourful Abstract Free Flowing Doodle Arrow

Postavite dete na leđa na meku površinu na podu. Igrajte se i šalite se sa detetom i pozovite ga da se odgurne svojim stopalima od vašeg trbuha. Dete će se pokrenuti unazad ili će i vas odgurnuti. Igrajte se i varirajte rezultate tako da dete može da razume vežbu.


Ostale vežbe za razdoblje do 7 godina

Play Button

Dobra vežba za povećanje snage i stabilnosti kukova.

Play Button
Play Button

Zabavna vežba sa loptama za povećanje snage i izdržljivosti u rukama.

Rough Abstract U Tape

Koristi vežbanja

Soft Scribble Heart

U aktuelnim smernicama za tretman SMA od strane Treat-NMD-a kaže se da vežbe za fizioterapiju i rehabilitaciju imaju koristi i za osobe i decu koja sede, ne sede ili hodaju a žive sa SMA (1).


Dokazi pokazuju da fizioterapija može da ima pozitivan uticaj na pacijente sa spinalnom mišićnom atrofijom (2).


Prema jednoj nedavnoj studiji kućne progresivne vežbe za trening otpornosti su izvodljive, bezbedne i dobro se podnose kod dece koja žive sa SMA (3).


Reference

  1. Neuromišićna mreža TREAT-NMD. Fizioterapija i rehabilitacija. [navod od 29. novembra 2021]. Na raspolaganju sa: https://smacare.guide/physiotherapy-and-rehabilitation/
  2. Mercuri E. i ostali. Dijagnoza i upravljanje spinalnom mišićnom atrofijom: Deo 1: Preporuke za dijagnozu, rehabilitaciju, ortopedsku i nutritivnu negu. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.
  3. Lewelt, A. i ostali. Vežba za trening snage za otpornost kod dece sa spinalnom mišićnom atrofijom. Muscle Nerve 2015;52(4): 559–567.


Medis Pharma d.o.o. Beograd

Bulevar Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd

RS-SMA-0823-001