Child playing piano. Kids play music.

Vežbe za decu koja sede

7 GODINA – NAVIŠE

POLUPREVRTANJE

Colourful Abstract Free Flowing Doodle Arrow

Dobra vežba sa usmeravanjem na prevrtanje s leđa na stranu (bok). Vežba je namenjena deci od 7 godina, ali mogu je koristiti i mlađa deca. Za ovu vežbu potrebne su igračke.

Postavite dete da leži na leđima. Pomozite detetu da pokrene jednu od svojih nogu preko druge noge u pravcu gde će se dete prevrtati. Kada noga i kuk dostignu ugao od 90 stepeni, držite nogu mirno i pustite dete da radi i sledi okret svojom rukom i trupom. Sačekajte na aktivan pokret, jer detetu treba vremena.


Koristite igračke ili predmete (zavisno od detetove starosti) koje bi dete želelo da dohvati. Ako je previše teško, pružite dovoljno pomoći detetu, tako da dete uspe da se okrene na stranu.


Ostale vežbe za razdoblje iznad 7 godina

Play Button

Trening snage i posebni fokus na pokrete ramena.

Play Button
Play Button

Dobra vežba za muskulaturu bicepsa (mišići koji savijaju laktove).

Rough Abstract U Tape

Koristi vežbanja

Soft Scribble Heart

U aktuelnim smernicama za tretman SMA od strane Treat-NMD-a kaže se da vežbe za fizioterapiju i rehabilitaciju imaju koristi i za osobe i decu koja sede, ne sede ili hodaju a žive sa SMA (1).


Dokazi pokazuju da fizioterapija može da ima pozitivan uticaj na pacijente sa spinalnom mišićnom atrofijom (2).


Prema jednoj nedavnoj studiji kućne progresivne vežbe za trening otpornosti su izvodljive, bezbedne i dobro se podnose kod dece koja žive sa SMA (3).


Reference

  1. Neuromišićna mreža TREAT-NMD. Fizioterapija i rehabilitacija. [navod od 29. novembra 2021]. Na raspolaganju sa: https://smacare.guide/physiotherapy-and-rehabilitation/
  2. Mercuri E. i ostali. Dijagnoza i upravljanje spinalnom mišićnom atrofijom: Deo 1: Preporuke za dijagnozu, rehabilitaciju, ortopedsku i nutritivnu negu. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.
  3. Lewelt, A. i ostali. Vežba za trening snage za otpornost kod dece sa spinalnom mišićnom atrofijom. Muscle Nerve 2015;52(4): 559–567.


Medis Pharma d.o.o. Beograd

Bulevar Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd

RS-SMA-0823-001