Child playing piano. Kids play music.

Vežbe za decu koja sede

7 GODINA – NAVIŠE

SPECIJALNA GIMNASTIKA ZA RAMENA

Trening snage i posebni fokus na pokrete ramena. Vežba je namenjena deci od 7 godina i više, ali mogu je koristiti i mlađa deca. Za ovu vežbu treba vam stabilna površina za sedenje na podmetaču, stolici ili invalidskim kolicima, kao i igračke.

Colourful Abstract Free Flowing Doodle Arrow

Neka dete sedi stabilno i udobno sa pravim leđima. Stimulišite dete igračkom na visini u domašaju njegove ruke, kako bi ga naveli da napravi pravi pokret. Kod ove vežbe se stimulišu pokreti ka spolja i gore, kao i pokreti unapred i gore. Neka dete uzme igračku kada primetite da se ruke opuštaju iz željenog pravca kretanja.


Kod jače dece mogu se za te pokrete koristiti tegovi na ručnim zglobovima ili obični tegovi. Cilj je da dete oseća da uspeva da ispuni zadatak, ne izazivajte ga previše. Ovo je teška vežba.


Ostale vežbe za razdoblje iznad 7 godina

Play Button

Dobra vežba sa usmeravanjem na prevrtanje s leđa na stranu (bok).

Play Button
Play Button

Dobra vežba za muskulaturu bicepsa (mišići koji savijaju laktove).

Rough Abstract U Tape

Koristi vežbanja

Soft Scribble Heart

U aktuelnim smernicama za tretman SMA od strane Treat-NMD-a kaže se da vežbe za fizioterapiju i rehabilitaciju imaju koristi i za osobe i decu koja sede, ne sede ili hodaju a žive sa SMA (1).


Dokazi pokazuju da fizioterapija može da ima pozitivan uticaj na pacijente sa spinalnom mišićnom atrofijom (2).


Prema jednoj nedavnoj studiji kućne progresivne vežbe za trening otpornosti su izvodljive, bezbedne i dobro se podnose kod dece koja žive sa SMA (3).


Reference

  1. Neuromišićna mreža TREAT-NMD. Fizioterapija i rehabilitacija. [navod od 29. novembra 2021]. Na raspolaganju sa: https://smacare.guide/physiotherapy-and-rehabilitation/
  2. Mercuri E. i ostali. Dijagnoza i upravljanje spinalnom mišićnom atrofijom: Deo 1: Preporuke za dijagnozu, rehabilitaciju, ortopedsku i nutritivnu negu. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.
  3. Lewelt, A. i ostali. Vežba za trening snage za otpornost kod dece sa spinalnom mišićnom atrofijom. Muscle Nerve 2015;52(4): 559–567.


Medis Pharma d.o.o. Beograd

Bulevar Milutina Milankovića 11b, 11070 Novi Beograd

RS-SMA-0823-001